Zasedání OK07 na téma: Slitiny hliníku

17. a 18. dubna se ve společnosti MAMMUT-WETRO v Puschwitzu uskutečnilo zasedání Odborné komise 07 pro neželezné kovy při České slévárenské společnosti, z.s. Přes 40 účastníků přivítali Alexander Zimmer, ředitel společnosti MAMMUT-WETRO, a Barbora Bryksí Stunová, předsedkyně OK07. Po úvodní plenární přednášce následovalo „kolečko“, kdy zástupci jednotlivých sléváren měli možnost sdílet informace o aktuální situaci ve svých podnicích. Následovaly dvě přednášky na téma termické analýzy – Jaromír Roučka a František Brůža –, který plynule přešel na problematiku použití přípravku MIKRO 100. Následovala přednáška Václava Kani o experimentech v oblasti lití na vytavitelný model. Přednáškovou část završil Jaroslav Turčan prezentací o aluminiumtitanátu.
Po odborné části akce následovala komentovaná prohlídka historického centra Budyšína a první den byl zakončen večeří a přátelským posezením.
Druhý den měli účastníci zasedání možnost projít si celý proces výroby slévárenských kelímků MAMMUT včetně ukázky příkladů nevhodného použití či špatného zacházení s kelímky.
Děkujeme společnosti MAMMUT-WETRO za sponzoring této akce, výborné pohoštění a exkurzi v provozu. Velké díky také patří společnosti ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. za významnou pomoc při organizaci.

Pozvánka zde.

17. 4. 2024
12:00 – 13:00 Prezence
13:00 – 13:10 Uvítání účastníků společností
MAMMUT-WETRO

M. Peter, A. Zimmer,
MAMMUT-WETRO Schmeltztiegelwerk GmbH

13:10 – 13:20 Zahájení zasedání, organizační záležitosti
a informace o dění v oblasti NŽK
B. Bryksí,
předsedkyně OK07
13:20 – 13:50 Historie, současnost a budoucnost slitin hliníku B. Bryksí,
ČVUT v Praze
13:50 – 15:05 Termická analýza jako užitečný nástroj
ve slévárnách slitin hliníku
J. Roučka,
VUT v Brně
15:05 – 15:35 Pohled firmy ŠEBESTA-služby slévárnám
na termickou analýzu
J. Vrtílek,
ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
15:35 – 16:00 Coffee break
16:00 – 16:30 Zkušenosti s použitím přípravku MICRO 100
ve Slévárně hliníku s.r.o. Nový Bor
F. Brůža,
ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
16:30 – 17:00 Vliv teploty keramické skořepiny a tloušťky
stěny odlitku na vlastnosti slitiny AlSi10Mg
V. Kaňa,
VUT v Brně
17:00 – 17:30 Hlavní zásady práce s aluminiumtitanátem J. Turčan,
ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
17:30 Přesun do hotelu v Bautzenu
18:00 Komentovaná prohlídka města
19:30 Večeře a společenský večer
18. 4. 2024
09:00 – 11:00 Prohlídka výroby kelímků ve společnosti MAMMUT-WETRO;
školení na téma zásady práce s kelímky, prodloužení životnosti tavicích kelímků
11:00 – 12:00 Diskuze, zakončení zasedání
12:00 Oběd

Změny v programu vyhrazeny!

Vložné:

Účastník ze slévárny 1000,- Kč
Účastník z dodavatelské firmy 3000,- Kč
Studenti, doktorandi (prezenční), důchodci samoplátci po dohodě
Komerční účast (reklama, stánek, vystavovatel) po dohodě

Uvedené ceny vč. DPH.

Vložné zahrnuje náklady na organizaci zasedání, občerstvení a ubytování.

Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude zaslán ihned po úhradě vložného, ev. bude k vyzvednutí při prezenci. V případě potřeby vystavení faktury předem kontaktujte tajemníka České slévárenské společnosti na tajemnik@ceskaslevarenska.cz

Při neúčasti se vložné nevrací. Pokud se přihlášený nebude moci zúčastnit, lze poslat náhradníka.

Příslušné vložné či reklamu uhraďte bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky Brno– Pod Petrovem,  Nové Sady 25, 602 00 Brno. Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, Variabilní symbol: 170424. Adresa příjemce: Česká slévárenská společnost z. s., Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ00532983, IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641, SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX.

Přihláška zde

Partneři zasedání