Pro inzerenty

Nekomerční aktualita

Např. sdělení sléváren, že získaly zajímavou zakázku, rozšířily výrobu a dostavěly novou halu, pořídily nové vybavení atd., příp. inzerát s poptávkou po volných kapacitách – aktualita se bude propadat na stránce dolů

Cena: zdarma

Komerční aktualita

Např. sdělení dodavatelské firmy o instalacích nových zařízení ve slévárnách, případně inzerát s poptávkou po kvalifikovaných pracovnících apod. – aktualita se bude propadat na stránce dolů

Cena: 5 000,- Kč + DPH

Banner s odkazem

Banner/logo společnosti se stručným textem a odkazem na PDF soubor či na webovské stránky

Cena: 7 000,- Kč / 6 měsíců + DPH

Sponzoring/partnerství zasedání či konference

Logo u detailu zasedání před a po něm, celkem v součtu 1 rok, uvedení partnera na upoutávce na zasedání

Cena: zatím neurčeno *

Sponzoring/partnerství stránek

Logo na hlavní stránce mezi „významnými partnery, sponzory“

Cena: zatím neurčeno *

* v případě zájmu prosím kontaktujte organizační výbor

Velikosti bannerů a pokyny k jejich vytvoření nejdete v tomto manuálu.