Organizační info k zasedání

17.04.2024

Adresa MAMMUT-WETRO, kde se zasedání bude konat (v budově naproti parkovišti, viz obrázek níže a přiložená mapka), prezence od 12 h, zahájení ve 13 h: Wetro-Siedlung 19, 02699 Puschwitz, Německo.

Přednášky budou probíhat v češtině, jedna ve slovenštině.

Po ukončení odborné části se přesuneme do hotelu v Budyšíně a po ubytování bude následovat komentovaná prohlídka města v češtině.

Ubytování je v rámci přihlášky zajištěno v hotelu: Best Western Plus Hotel Bautzen; Wendischer Graben 20, 02625 Bautzen, Německo.

18.04.2024

Zájemce o exkurzi ve výrobním závodě společnosti MAMMUT-WETRO bychom rádi upozornili na nutnost mít pevnou uzavřenou obuv, žádné jiné ochranné pomůcky nejsou potřeba.

Účastníci budou rozděleni na 3, příp. 4 skupiny, výklad bude probíhat v angličtině s překladem do češtiny.

Po prohlídce závodu jsme zvědavi na vaše dotazy a diskuzi nejen na téma kelímky. Zasedání bude ukončeno obědem.