Podskupina pro nízkotlaké lití

Podskupina pro nízkotlaké lití má za cíl shromažďovat, sdílet a transferovat informace z oblasti nízkotlakého lití. Podskupina pořádá zatím nepravidelná zasedání, jejichž cílem je setkávání pracovníků z této oblasti ke sdílení zkušeností.


Plánované akce NTL     Uskutečněné akce NTL     Aktuality NTL


Třetí workshop je plánován na 16. 5. 2024 opět v kongresovém centru hotelu Tři Věžičky u Jihlavy. Podrobný program bude zveřejněn zde. Brzy bude také spuštěna on-line registrace. Těšíme se na shledanou!


Další aktuality


Kontakt

Ing. Milan Luňák, Ph.D.
Koordinátor podskupiny pro nízkotlaké lití
TOP Alulit s.r.o.
lunak@topalulit.com
+420 736 654 195


Plánované akce NTL     Uskutečněné akce NTL     Aktuality NTL