Přihláška

Školení

12. 9. 2024 - 12. 9. 2024

  Položky označené * je nutné před odesláním vyplnit. Prosíme, nepoužívejte automatické vyplňování. Vyplňte přihlášku pro každou přihlašovanou osobu zvlášť.  (Uveďte např., zda požadujete vystavit fakturu předem, příp. další poznámky k registraci)

  Účastnický poplatek zahrnuje organizační poplatek, oběd a
  občerstvení během školení. Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude
  předán na školení, případně na vyžádání bude zaslán po úhradě vložného - požadavek uveďte do poznámky výše nebo přímo kontaktujte tajemníka pobočky na pernica@fme.vutbr.cz.

  Příslušné vložné uhraďte bankovním převodem na účet pobočky: 68131621/0100. Variabilní
  symbol: 120924. Adresa příjemce: Technická 2896/2, Královo Pole, 616 00 Brno, IČ:
  00210188., IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ2101000000000068131621, BIC/SWIFT:
  KOMBCZPPXXX, nejpozději do 8. 9. 2024. Příjemce není plátcem DPH.

  Pokud se přihlášený nebude moct zúčastnit, lze poslat náhradníka. Při neúčasti se vložné
  nevrací.
  Absolventům bude vystaven certifikát.

  Po odeslání formuláře Vám budou platební údaje zaslány na emailový kontakt, který jste uvedli ve formuláři.